Pliki do pobrania
Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą w m. Borzechowo w gm. Zblewo
 

 

     
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1a i 1b - Wstępne oświadczenia Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 1a i 1b - Wstępne oświadczenia Wykonawcy.doc
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 3 - Wzór umowy uzupełniony
 
Odpowiedź na zpytanie nr 1
Odpowiedź na zpytanie nr 2
Odpowiedź na zpytanie nr 3
Protokół otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

 

 

 
 

Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
tel./fax: 58 588 42 73 | kom. 513 027 950 | e-mail: komunalny@zblewo.pl

Copyright © Zakład Komunalny Gminy Zblewo